Logo Dorpshuis De Linde - Reserveer nu!Reserveer nu!

Algemene voorwaarden

Overeenkomst en betaling.

Art. 1

Pas wanneer de overkomst door beide partijen ondertekend is en de waarborg gestort is, wordt de afhuring geldig.

Bij eventuele annulatie van het contract wordt de waarborg niet terugbetaald. Tenzij de zaal nog kan verhuurd worden op de datum van het contract.

Art. 2 De factuur dient betaald te zijn binnen een termijn van 1 maand, volgend op de dag van de ingebruikname van het complex. Zo niet wordt er automatisch 10 % toeslag aangerekend op het totaal factuurbedrag.
Art. 3 Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alleen de bieren, limonades en waters zullen worden verbruikt die door De Linde beschikbaar worden gesteld. Cava en wijnen kunnen we mee gebracht worden.
Art. 4

De gebruikers gaan akkoord met de prijzen zoals aangegeven in de prijslijst.
Om de 6 maand kunnen de prijzen eventueel aangepast worden. De kleine prijsaanpassingen gebeuren op 1 januari en 1 juli. De prijslijst van de dranken ligt dus altijd vast de eerste 6 maand en de laatste 6 maand. Je kan de prijzen van de dranken opvolgen via onze website.

 

Ingebruikname

Art. 5 De sleutel voor het gebruik van de lokalen is op de datum van het contract om 8 uur beschikbaar.
Art. 6 Deze sleutel kan men terug vinden in het sleutelkastje die bereikbaar is langs de zwarte poort aan de straatkant.
Art. 7 Het sleutelkastje kan geopend worden met de sleutelcode die rechts bovenaan het contract terug te vinden is.
Art. 8 Eventuele schade, aangericht aan de gebouwen en meubilair, valt ten laste van de gebruiker.
Art. 9 Het bestuur van “De Linde” heeft het recht op elk ogenblik tijdens de afhuring, alle lokalen te betreden, als toezicht op het goed naleven van het reglement.

Veiligheid

Art. 10 “De Linde” is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen, tijdens het gebruik van het complex.
Art. 11 De huurder zorgt ervoor dat het maximum aantal toegelaten personen per lokaal niet wordt overschreden. Het maximum aantal personen dat gelijktijdig mag aanwezig zijn bedraagt per lokaal: grote zaal 140 personen, de kleine zaal 42 personen en in de living 12 personen.
Art. 12 De huurder zal er voor zorgen dat tijdens de activiteiten, er steeds een gebruiksklaar GSM toestel voorhanden is voor geval van noodoproepen.
Art. 13 Het is noodzakelijk dat alle nooduitgangen worden vrijgehouden en de voorzieningen in verband met de brandveiligheid gemakkelijk bereikbaar zijn.

Publiciteit en versiering

Art. 14 Het is verboden te boren, spijkeren,schroeven, kleven, enz in de muren, vloeren en plafonds.
Art. 15 Het is verboden affiches, prijslijsten, versiering en bijkomende verlichting aan te brengen zonder toelating van de verantwoordelijke van “De Linde”.

Ontruiming

Art. 16 De tafels en stoelen (in propere toestand) zijn terug te stapelen op de manier en de plaats zoals bij de aanvang van de huurperiode, zo niet wordt een som van 25 Euro. aangerekend.
Art. 17 De huurder zal zijn eigen materiaal, installaties en andere voorwerpen ontruimen onmiddellijk na het gebruik van de gebouwen. Het terrein moet na gebruik vrij zijn van zwerfvuil.
Art. 18 Direct na gebruik dient de huurder de toog, flessenkoeler en tapkast te reinigen.
Alle gebruikte glazen moeten gewassen en afgedroogd worden, ze worden dan opgeborgen per soort in de voorziene rekken. Als hier niet aan voldaan is, wordt een bedrag van 25 Euro. aangerekend.
Art. 19 “De Linde” wordt vrijgemaakt de ochtend na de verhuurdatum om 5 uur, zodat de kuisploeg kan kuisen.

Wettelijke voorschriften

Art. 20 De huurder dient zelf in te staan voor een eventuele tapvergunning van de accijnzen en moet zich zelf in orde stellen met de verplichtingen ten opzichte van de Sabam.
Art. 21 De huurder is verantwoordelijk voor het naleven van de geluidsnormen van 85DB(A)eq, en neemt bij het niet naleven van de geluidsnorm, alle gevolgen en eventuele straffen voor zijn rekening.
Art. 22 Bij inbreuken op het reglement wordt de activiteit stilgelegd, zonder dat de huurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
Art. 23 De overeenkomst wordt opgemaakt in tweevoud, en wordt ondertekend door de personen die erop vermeld staan.